Cho hình chóp img1, đáy là hình bình thang img2img3 là trung điểm img4. Mặt phẳng qua img5,song song với img6 cắt đường thẳng img7tại img8.Tỉ số img9 bằng

A.

A : img1

B.

B : img1

C.

C : 1  

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: img1  Do nên img2 chính là mặt phẳng qua img3, song song với img4. Vậy giao điểm của mặt phẳng qua img5, song song với img6 và đường thẳng img7 chính là img8. Vậy: img9   

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.