Cho hình chóp đều img1 có đáy là hình vuông img2 tâm img3 cạnh img4, cạnh bên img5, mặt phẳng img6 tạo với mặt phẳng img7 một góc img8. Khoảng cách giữa img9img10

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  img1  Vì img2 là hình chóp đều, img3 là tâm của đáyimg4 nên img5. Gọi img6 là trung điểm của img7 thì img8img9 suy ra img10 là góc giữa mặt phẳng img11 và mặt phẳng img12. Hình vuông img13 cạnh img14 nên img15; img16. Do img17 vuông tại img18; img19 nên img20img21. Xét tam giác vuông img22, kẻ img23, img24 nên img25. Do đó img26 là khoảng cách giữa img27img28: Tam giác vuông img29img30; img31 nên img32 img33img34

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.