Cho hình chóp đều S. ABCD có cạnh đáy bằng a và cạnh bên tạo với mặt đáy một góc 60o. Tính thể tích của khối chóp S. ABCD?

A.a332.
B.a362.
C.a336.
D.a366.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Lời giải
Chọn D
img1
S. ABCD đều nên SHABCD ; đều có AC=a2AH=a62;SABCD=a2
VS. ABCD=13SH. SABCD=a363

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Thể tích khối chóp đều. - Khối đa diện và thể tích - Toán Học 12 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.