Cho hình chóp đều S.ABCD, cạnh đáy bằng a, góc giữa mặt bên và mặt đáy là 60°. Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng img1.        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 * Ta có: img1. Trong đó H là hình chiếu vuông góc của O lên img2. img3  * Gọi I là trung điểm của CD ta có: img4. Xét tam giác SOI vuông tại O ta có: img5. * Do img6 là tứ diện vuông tại O nên: img7  img8.  

Vậy đáp án đúng là C.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...