Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B,img1 và cạnh bên SB hợp với mặt phẳng (SAC) một góc 300. Tính thể tích hình chóp SABC theo a?         

A.

img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

img1  Kẻ HB vuông góc với AC. Ta có: img2  img3  Xét tam giác SAH vuông tại A nên: img4  . 

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...