Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại C, img1 vuông góc với mặt phẳng đáy và img2. Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng đáy bằng         

A.

60°

B.

90°

C.

30°

D.

45°

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: img1  Có img2 nên AB là hình chiếu của SA trên mặt phẳng img3. img4. Mặt khác có img5 vuông tại C nên img6  Khi đó img7 nên img8. Vậy đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.