Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC = a, img1 img2 img3. Thể tích khối chóp S.ABC là:  

A.

 img1

B.

 img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

            img1            ĐÁP ÁN D Ta có: img2  img3  img4img5.

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.