Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC = a, img1 img2 img3. Thể tích khối chóp S.ABC là:  

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

    img1    Đáp án D Ta có: img2  img3  img4img5.

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.