Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình chữ nhật. img1. Góc giữa SB và (SAD) là img2. SB =2a. Tính khoảng cách d giữa 2 đường thẳng AD và SC .  

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 

Ta thấy:

BC//AD =>AD//(SBC)

img2 

Ta có: img3 

Vẽ AHimg4SB, mà img5=> img6

Xét tam giác SAB vừa là tam gíac vuông,vừa là tam giác cân =>AH=a .

Vậy đáp án đúng là: A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...