Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi $M, N$ lần lượt là trung điểm của $SA, SC$. Tìm giao tuyến $d$ của hai mặt phẳng $(BMN)$ và $(ABCD)$.

A.

$d$ là đường thẳng đi qua $B$ và song song với $AC$.

B.

$d$ là đường thẳng đi qua $B$ và song song với $CD$.

C.

$d$ là đường thẳng đi qua $S$ và song song với $AD$.

D.

$d$ là đường thẳng đi qua hai điểm $M, N$.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...