Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang ABCD vuông tại A và B. Biết img1, img2. Cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy, gọi M là trung điểm của AD. Tính khoảng cách h từ M đến mặt phẳng img3.

A.

 img1

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Tứ giác ABCM là hình vuông nên img1  Suy ra tam giác ACD vuông tại C Ta có img2 Kẻ img3 tại H khi đó do img4  Vậy img5 Tam giác SAC vuông tại A, đường cao AH nên img6 Suy ra img7.

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.