Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O và img1. Khẳng định nào sau đây đúng?  

A.

 (SAC) là mặt phẳng trung trực của BD.

B.

 (SBD) là mặt phẳng trung trực của AC

C.

Cimg1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có img1 (SO là trung tuyến của img2 cân) và img3 (đường chéo của hình vuông), suy ra img4 tại trung điểm O của BD. Do đó (SAC) là mặt phẳng trung trực của BDimg5

Vậy đáp án là A.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.