Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi và img1. Mặt phẳng (ABCD) vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?  

A.

 (SAD).

B.

 (SBD).

C.

 (SAC).

D.

 Cả A, B, C đều sai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Gọi O là tâm của hình thoi ABCD. Ta có: img1                        (1) Vì img2 nên: img3                (2) Từ (1) và (2) suy ra: img4. Nhưng img5, nên img6.img7

Vậy đáp án là B.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.