Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên img1 và vuông góc với (ABCD). Tính theo a thể tích V của khối chóp S.ABC

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A  https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/48368594_1776232049148164_5703757573140774912_n.png?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=0e65d27b9ec569273e54b88079250fc3&oe=5C8D353F  Ta có ABCD là hình bình hành cạnh img2  Thể tích khối chóp S.ABC là: img3   

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.