Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng img1, img2. Gọi F là trung điểm SC, tính góc img3 giữa hai đường thẳng BF và AC.

A.

 img1

B.

 img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Gọi O là giao điểm của AC và BD khi đó img1. Lại có img2 nên img3. Vậy img4.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...