Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, img1, img2, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và img3. Khoảng cách giữa hai đường thẳng BD, SC bằng  

A.

A : img1

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Gọi O là tâm hình chữ nhật và M là trung điểm SA, ta có: img1 Do đó img2  Ta có: AM, AB, AD đôi một vuông góc nên img3  Suy ra: img4   

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.