Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy, mặt bên (SCD) tạo với đáy một góc img1. Thể tích khối chóp S.ABCD là:                

A.

 img1

B.

 img1         

C.

img1

D.

 img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1 Ta có img2 (1) Và tứ giác ABCD là hình vuông img3 (2) Từ (1), (2) suy ra img4  img5  Tam giác SAD vuông tại A, có img6  Thể tích khối chóp S.ABCD là img7 

 

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...