Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy, SB tạo với mặt phẳng chứa đáy góc img1. Thể tích khối chóp S.ABCD là ?          

A.

 img1

B.

 img1

C.

 img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 - Phương pháp: Thể tích khối chóp là img1, trong đó B là diện tích đáy, h là chiều cao Cách xác định góc giữa đường thẳng với mặt phẳng: Nếu đường thẳng không vuông góc với mặt phẳng thì góc giữa đường thẳng với mặt phẳng là góc giữa đường thẳng với hình chiếu của nó trên mặt phẳng. img2- Cách giải: Ta có SA vuông góc với đáy nên góc tạo bởi SB với mặt phẳng đáy là góc img3. Xét tam giác SAB vuông tại A có img4nên tam giác SAB vuông cân tại A suy ra img5 Diện tích đáy ABCD là img6 Thể tích khối chóp img7         .

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...