Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với đáy (ABCD). Khẳng định nào sau đây là sai?  

A.img1 
B.img1 
C.img1 
D.img1 
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Phân tích:  img1  Ta có img2 Giả sử img3(vô lí). Vậy phương án A sai. Ta có img4, tức là img5. Vậy phương án B đúng. Ta có img6. Vậy phương án C đúng. Ta có img7. Vậy phương án D đúng. Vậy đáp án là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.