Cho hình chóp S.ABCD có thể tích bằng 48 và ABCD là hình thoi. Các điểm M, N, P, Q lần lượt là các điểm trên các đoạn SA, SB, SC, SD thỏa mãn: img1 img2. Tính thể tích khối chóp S.MNPQ.         

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Lưu ý công thức tỉ lệ thể tích chỉ dùng cho chóp tam giác chung đỉnh và tương ứng tỉ lệ cạnh.

Ta có:

img1 

img2

  img3

  img4

Sai lầm thường gặp: Sử dụng công thức sai:

img5

Vậy đáp án đúng là: A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.