Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình bình hành. Giao tuyến của hai mặt phẳng img1img2 là:                         

A.

A. Đường thẳng đi qua S và song song với đường thẳng AD.

B.

B. Đường thẳng đi qua S và song song với đường thẳng BD.

C.

C. Đường thẳng đi qua S và song song với đường thẳng AC.

D.

D. Đường thẳng đi qua S và song song với đường thẳng CD.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

img1 suy ra giao tuyến của hai mặt phẳng img2 là đường thẳng đi qua S và song song với đường thẳng CD.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...