Cho hình chóp S.ABCD; O là giao điểm của AC và BD; trên các cạnh SA, SB, SC lấy lần lượt các điểm M, N, P. Mặt phẳng (MNP) cắt SD tại Q. Để chứng minh ba đường thẳng SO, MP, NQ đồng quy một học sinh lập luận qua các bước như sau:
Bước 1: Gọi I là giao điểm của hai đường thẳng MP và NQ.
Bước 2: Do I ∈ MP, MP ⊂ (SAC) nên I ∈ (SAC); I ∈ NQ, NQ ⊂ (BD) nên I ∈ (SBD).
Bước 3: Suy ra I nằm trên giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD). Mà giao tuyến của hai mặt phẳng này là SO, nên I∈ SO.
Vậy ba đường thẳng SO, MP, NQ đồng quy.
Hỏi cách chứng minh trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai bắt đầu từ bước nào?

 

                           

A.

Lí luận hoàn toàn đúng.

B.

Sai từ bước 1.

C.

Sai từ bước 2.

D.

Sai từ bước 3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Lí luận hoàn toàn đúng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.