Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B, img1 Gọi E, M lần lượt là trung điểm của AD và SD. K là hình chiếu của E trên SD. Góc giữa (SCD) và (SAD) là  

A.góc AMC.
B.góc EKC.
C.góc AKC.
D.góc CSA.
Đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.