Cho hình chóp tam giác img1 có đáy img2 là tam giác vuông tại img3, img4, img5, cạnh bên img6 vuông góc với mặt đáy và img7 hợp với mặt đáy một góc img8. Tính thể tích img9 của khối chóp img10.

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:                           Ta có img1  img2 là hình chiếu vuông góc của img3 lên mặt phẳng img4. img5 tam giác img6 vuông cân tại img7img8. Tam giác img9 vuông tại img10img11 img12  Khi đó thể tích khối chóp cần tìm là img13.  

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.