Cho hình chóp tam giác đều img1 có các cạnh bên img2, img3, img4 vuông góc với nhau từng đôi một. Biết thể tích của hình chóp bằng img5. Bán kính img6 mặt cầu nội tiếp của tứ diện là ? 

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Do img1 nên các tam giác img2 img3 img4 vuông cân tạiimg5, do img6, img7, img8 vuông góc với nhau từng đôi một nên ta có: img9 img10img11. Gọi O là tâm mặt cầu nội tiếp hình chóp. img12  Gọi img13 img14 img15 img16 lần lượt là hình chiếu vuông góc của img17 lên img18 img19 img20 img21 ta có img22img23 img24 img25img26.

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.