Cho hình chóp tam giác đều, có tất cả các cạnh bằng img1. Tính cotang của góc tạo bởi cạnh bên và mặt phẳng đáy của hình chóp? img2

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  img1  Gọi img2 là trung điểm của img3, img4 là trọng tâm của tam giác img5. Vì img6 là hình chóp tam giác đều nên img7. Ta có img8. Theo tính chất trọng tâm, ta có: img9. Xét tam giác img10 vuông tại img11, có: img12. Suy ra: img13.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.