Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng img1 Tính thể tích V của khối cầu ngoại tiếp trên.

A.

 img1

B.

img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Gọi M là trung điểm của SA. Kẻ đường thẳng qua M và kể đường thẳng d vuông góc với SA trong mp (SAI). Ta có: img1 Khi đó O là tâm khối cầu ngoại tiếp khối chóp. Ta có: img2 img3Thể tích khối cầu ngoại tiếp khối chóp là img4

 

Đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.