Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a. Gọi SH là chiều cao của hình chóp, khoảng cách từ trung điểm I của SH đến mặt bên (SBC) bằng b. Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.                             

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

img1.          

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 img1

Vì S.ABCD là hình chóp tứ giác đều suy ra H là tâm của hình vuông ABCD. Gọi M là trung điểm BC, K là hình chiếu vuông góc của H lên SM. Ta có: img2 img3, mà img4 Suy ra img5, ta có img6. Vậy img7    

Vậy đáp án đúng là: D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.