Cho hình chóp img1 có đáy img2 là hình bình hành. Gọi I là trung điểm của SA. Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng img3 là:                         

A.

A. Tứ giác IBCD.         

B.

B. Hình thang IGBC.

C.

C. Hình thang IJCB (J là trung điểm của SD).        

D.

D. Tam giác IBC.        

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

6eĐáp án C. Gọi J là trung điểm của SD. Vì BC // AD nên img2  Ta có: img3 img4 Thiết diện là hình thang IJCB.  

 

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.