Cho hình chữ nhật img1img2, img3. Gọi img4, img5 lần lượt là trung điểm của các cạnh img6img7. Khi quay hình chữ nhật trên (kể cả các điểm bên trong của nó) quanh đường thẳng img8 ta nhận được một khối tròn xoay img9. Tính thể tích của img10 theo img11.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  img1  Thể tích khối tròn xoay img2 là img3img4.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.