Cho hình chữ nhật MNPQ nội tiếp trong nửa đường tròn bán kính R.

Trac nghiem online - cungthi.vn

Chu vi hình chữ nhật lớn nhất khi tỉ số Trac nghiem online - cungthi.vnbằng:

A. 2
B. 4
C. 1
D. 0,5
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.