Cho hình img1 giới hạn bởi trục hoành, đồ thị của một Parabol và một đường thẳng tiếp xúc với Parabol đó tại điểm img2, như hình vẽ bên. Thể tích vật thể tròn xoay tạo bởi khi hình img3 quay quanh trục img4 bằng:    

A.

img1 

B.

img1.        

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Parabol có đỉnh là gốc tọa độ như hình vẽ và đi qua img1 nên có phương trình img2. Tiếp tuyến của Parabol đó tại img3 có phương trình là img4. Suy ra thể tích vật thể tròn xoay cần tìm là img5. img6; img7. Vậy img8.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.