Cho hình hộp chữ nhật img1. Tại đỉnh img2 có một con sâu, mỗi lần di chuyển , nó bò theo cạnh của hình hộp chữ nhật và đi đến đỉnh kề với đỉnh nó đang đứng. Tính xác suất sao cho sau img3 lần di chuyển, nó dừng tại đỉnh img4.         

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.