Cho hình hộp img1. Gọi img2 là trung điểm img3. Mpimg4 cắt hình hộp theo thiết diện là hình gì?        

A.

Tam giác.

B.

Hình thang.

C.

Hình bình hành.

D.

Hình chữ nhật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B  img1  img2.  img3. img4 với img5 là đường thẳng qua img6và song song với img7. Gọi img8 là trung điểm của img9. Khi đó img10. img11. Thiết diện cần tìm là hình thang img12 với img13.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...