Cho hình hộpimg1. Mpimg2 đi qua một cạnh của hình hộp và cắt hình hộp theo thiết diện là một tứ giác img3. Khẳng định nào sau đây là đúng ?        

A.

img1 là hình chữ nhật.        

B.

img1 là hình bình hành.

C.

img1 là hình thoi.

D.

img1 là hình vuông.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...