Cho hình hộpimg1. Người ta định nghĩa ‘Mặt chéo của hình hộp là mặt tạo bởi hai đường chéo của hình hộp đó’. Hỏi hình hộp img2 có mấy mặt chéo ?        

A.

4

B.

6

C.

8

D.

10

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B  img1  Các mặt chéo của hình hộp là img2,img3  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.