Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’, img1 đều có cạnh bằng a, img2 và đỉnh A’ cách đều A, B, C. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ là ?  

A.

 img1.

B.

 img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

            img1        Đáp án B       Gọi O là tâm tam giác đều ABC img2  Ta có img3 img4;img5. Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’: img6.

Vậy đáp án đúng là B. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.