Cho hình lăng trụ img1img2 là hình chóp tam giác đều cạnh đáy img3 . Biết độ dài đoạn vuông góc chung của img4img5img6 . Tính thể tích khối chóp img7      .        

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

img1Giải thích: Gọi O là tâm của đáy ABC và M là trung điểm cạnh BC. Hạ img2 . Do img3 nên MN là đoạn vuông góc chung của A’A và BC img4  Ta có: img5  Hai tam giác A’OA và MNA đồng dạng nên img6   .

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.