Cho hình lăng trụ đứng img1 có đáy img2 là tam giác vuông, img3, img4, img5 là trung điểm của img6. Khoảng cách giữa hai đường thẳng img7, img8 là         

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A    Cách 1: Gọi img1 là trung điểm img2. Ta có img3  Mà img4 là trung điểm img5 nên img6 Trong mặt phẳng img7, kẻ img8 thì img9img10 Trong mặt phẳng img11, kẻ img12. Tam giác img13 vuông tại img14 có img15. Tam giác img16 vuông tại img17 có img18. Cách 2: Chọn hệ trục img19 như hình vẽ   Ta có : img20; img21; img22; img23 img24 là trung điểm img25 nên img26  img27 ; img28 ; img29 img30 ; img31. Khi đó img32.

Đáp án đúng là  A

  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.