Cho hình lăng trụ tam giác đều img1img2 img3 Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng img4img5

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  img1  Xét hệ trục tọa độ img2 sao cho gốc tọa độ trùng với img3; trục img4 nằm trên img5; trục img6 nằm trên img7; trục img8 vuông góc với img9 và nằm trên mặt phẳng img10. Khi đó tọa độ các đỉnh lăng trụ như hình vẽ. Áp dụng công thức tính khoảng cách giữa hai đường thẳng img11 Với img12. img13;img14img15.

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.