Cho hình lập phương img1 . Tính góc giữa đường thẳng img2 và mặt phẳng img3.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  img1  Gọi img2 là tâm của hình vuông img3 khi đó ta có img4 (1). Mặt khác ta lại có img5 là hình lập phương nên img6img7 (2). Từ (1) và (2) ta có img8img9. Xét tam giác vuông img10img11img12. Vậy img13.

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.