Cho hình lập phương img1 có bằng img2. Điểm img3 thuộc đoạn thẳngimg4, điểm img5 thuộc đoạn thẳngimg6, img7 tạo với đáy một góc bằng img8. Tính độ dài nhỏ nhất của đoạn thẳng img9.  

A.img1.
B.img1.
C.img1.
D.img1.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Phân tích:    Đặt img1,img2img3  Ta có:img4  Từ img5 suy ra img6 img7 Từ img8suy ra img9 . Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.