Cho hình lập phương img1có cạnh bằng img2 (tham khảo hình vẽ). img3  Khoảng cách giữa hai đường thẳng img4 và img5 bằng

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Ta có: img1  

 

Đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.