Cho hình nón img1 có đường cao img2 và bán kính đáy bằng img3, gọi img4là điểm trên đoạn img5, đặt img6, img7. img8 là thiết diện của mặt phẳng img9 vuông góc với trục img10 tại img11, với hình nón img12. Tìm img13 để thể tích khối nón đỉnh img14 đáy là img15 lớn nhất.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  img1  Ta có img2 là bán kính đường tròn img3. Do tam giác img4 nên img5img6img7. Thể tích của khối nón đỉnh img8 đáy là img9 là: img10img11img12. Xét hàm số img13, img14 ta có Ta có img15; img16. Lập bảng biến thiên ta có Từ bảng biến ta có thể tích khối nón đỉnh img17 đáy là img18 lớn nhất khi img19.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...