Cho hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều cạnh img1, diện tích xung quanh là img2 và mặt cầu có đường kính bằng chiều cao hình nón, có diện tích img3. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: img1Bán kính đáy của hình nón là img2. Đường sinh của hình nón là img3. Do đó, ta có img4 Mặt cầu có bán kính là img5, nên ta có img6. Từ (1) và (2) suy ra img7. Vậy đáp án đúng là A

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...