Cho hình nón tròn xoay có chiều cao img1, bán kính đáy img2. Một thiết diện đi qua đỉnh của hình nón có khoảng cách từ tâm đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện là img3. Tính diện tích của thiết diện đó.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:    Theo bài ra ta có img1img2img3 (Hình vẽ). Lại có img4  img5 

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.