Cho hình phẳng img1 giới hạn bởi các đường img2. Gọi V là thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình img3 xung quanh trục Ox. Mệnh đề nào đúng?         

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

  Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.