Cho hình thang img1 vuông tại img2img3 với img4 . Quay hình thang và miền trong của nó quanh đường thẳng chứa cạnh img5. Tính thể tích img6 của khối tròn xoay được tạo thành.

A.

img1 .

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:    Gọi img1là thể tích khối nón có đường sinh là img2 , bán kính img3 , chiều cao img4 img5. Gọi img6 là thể tích khối trụ có đường sinh là img7 , bán kính img8, chiều cao img9. img10 . Thể tích img11 của khối tròn xoay được tạo thành là : img12 .

 

Đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.