Cho hình tròn tâm O nằm trong hình vuông ABCD như hình vẽ. Tính chu vi của hình tròn đó, biết diện tích của hình vuông ABCD là $64c{m^2}.$

A.

25,12cm

B.

50,24cm

C.

25,24cm

D.

50,48cm

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Do $64 = 8 \times 8$ nên độ dài một cạnh của hình vuông bằng: 8cm. Đường kính của hình tròn chính bằng cạnh của hình vuông ABCD và bằng 8cm. Chu vi của hình tròn là: $8 \times 3,14 = 25,12(cm)$ Đáp số: 25,12cm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.