Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 4cm, chiều cao bằng 5cm. Thể tích hình trụ bằng:

A.

80$\pi$ (c$m^{3}$)

B.

100$\pi$ (c$m^{3}$)

C.

60$\pi$ (c$m^{3}$)

D.

80 (c$m^{3}$)

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.